Välkommen till Strukturtorget

Strukturtorget är vårt intranät och ett stöd i arbetet för all personal i Vittra. Här hittar du riktlinjer, mallar, verktyg och annat som är tänkt att underlätta i ditt arbete.

Interna nyheter